Prohlášení o ochraně osobních údajů

Není nám lhostejné Vaše soukromí a snažíme se chránít Vaše osobních údajů. Proto jsme připravili přehledné informace o způsobu nakládání s těmito informacemi.

1. Jaké osobní údaje shromažďujeme a za jakým účelem?

1.1 Identifikační údaje z e-mailové komunikace

Za účelem e-mailové komunikace a odpovídání na Vaše dotazy a poptávky ukládáme následující údaje:

příjmení, jméno, e-mailová adresa, případně jméno společnosti.

1.2 Identifikační údaje z poptávkového formuláře a registrace

Za účelem zpracování poptávek odeslaných z formuláře ukládáme následující informace:

Jméno, Příjmení, Firma, adresa, e-mail, telefon, případně fakturační adresu

Za účelem správy klientských účtů po registraci ukládáme následující informace:

Jméno, Příjmení, Firma, adresa, e-mail, telefon, případně fakturační adresu, uživatelské jméno a heslo

Heslo není uloženo jako text, ale je pro větší bezpečnost je uložen hash hesla.

1.3 Technické informace

Za účelem statistik přístupu na webové stránky mohou být shromažďovány běžné informace jako verze internetového prohlížeče, operační systém a informace o navštívené stránce. Tyto informace však nejsou nijak propojeny s identifikačními údaji.

2. Kdo má přístup k Vašim údajům a komu jsou dále poskytovány?

Vaše údaje jsou přístupné pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Xena Praha s.r.o., kteří jsou smluvně zavázáni k mlčenlivosti.

Vaše osobní údaje nejsou dále poskytovány ani zpřístupněny žádné třetí straně.

3. Jak chráníme a zabezpečujeme vaše údaje?

Údaje jsou na základě uživatelského jména a hesla přístupné vybraným zaměstnancům Xena Praha s.r.o.. Pouze pověření zaměstnanci mají přístup k osobním informacím pomocí Administračního Systému.

4. Jak můžete své údaje ověřit, změnit či odstranit?

Pokud jste registrovaný klient, můžete údaje změnit po přihlášení na stránkách na odkazu můj profil. Pokud chcete odstranit veškeré údaje, prosím, kontaktujte nás na adrese sekretariat@xena.cz

5. Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány?

Za účelem vyřízení e-mailové komunikace jsou informace zaslané elektronickou poštou na naše e-mailovoé adresy *@xena.cz uchovávány nejvýše tři roky.

Za účelem vyřízení poptávek a objednávek se zadané údaje uchovávají v databázi do té doby, než adresát svou objednávku zruší.

Za účelem evidence klientů se uživatelské účty, stejně jako informace u nich uložené uchovávány do té doby, než svůj účet klient zruší.


Kdykoliv můžete požádat o odstranění jakýchkoli údajů uložených v naší databázi e-mailem na adresu sekretariat@xena.cz

Na stejné adrese můžete kdykoliv požádat o zaslání přehledu informací, které o Vás společnost Xena Praha s.r.o. uchovává.